Ngôi Mộ Mới Đắp

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Ngọc NgạnHồng Đào

Truyện ngắn kinh dị: Ngôi Mộ Mới Đắp Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Người đọc: Quang Minh & Hồng Đào và chính tác giả Kỹ thuật âm thanh: Anh Dũng.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.