Người Dám Cho Đi - Ý Tưởng Kinh Doanh Thành Công

- Bob Burg & Jonh David Mann
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Diệu Lan

Người dám cho đi kể câu chuyện của một thanh niên đầy tham vọng tên Joe, đang khát khao thành công. Joe là một người dám dấn thân thật sự, dù đôi khi anh cảm thấy như thể càng làm việc gấp rút và cật lực, những mục tiêu của anh càng khó đạt được. Và rồi một ngày nọ, đang vô vọng tìm cách cứu doanh số của một quý tồi tệ anh đã tìm xin lời khuyên từ Pindar, một nhà tư vấn huyền thoại mà nhiều người chỉ đơn giản gọi ông là Chủ tịch.

Thảo luận mới nhất:
Neko Shiro

Neko Shiro: Hay từ tựa đề. Chủ yếu là đối thoại. Thuyết phục mà nhiều chỗ nghe hơi khó.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.