Người Đi Đêm

- Sơn Nam
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đỗ Thụy

Tác giả: Sơn Nam Người đọc: Đỗ Thụy Gồm một số truyện ngắn trích trong Tuyển tập 26 truyện ngắn Sơn Nam.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.