Người giỏi không phải là người làm tất cả

- Donna M Genett
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

GiangMJ

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả - Nghệ thuật quản lý mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của bạn: Quản lý theo kiểu" giao khoán" là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Người quản lý thực hiện công việc giao việc và chỉ can thiệp khi nào nhân viên có sai sót. Họ luôn quan tâm đến kết quả công việc, và chỉ biết la lối ầm ĩ khi nhân viên làm sai. Họ thường để mặc nhân viên với mớ công việc ngổn ngang và không một sự hướng dẫn. Nếu bạn đã đọc và áp dụng những điều mà Donna Genett đã viết về nghệ thuật uỷ quyền, chắc chắn những lần xuất hiện ngắn ngủi vô ích đó có của người quản lý sẽ không còn cần thiết nữa. Dù bạn là người uỷ thác hay được uỷ thác công việc, nhưng nếu biết ứng dụng sáu nguyên tắc này, chắc chắn bạn sẽ cảm thấy khối lượng công việc giảm đi đáng kể, nhờ vậy bạn sẽ có thêm nhiều thời gian để tập trung vào những điều thật sự quan trọng trong công việc và trong cuộc sống.

Thảo luận mới nhất:
Trương Hồ Công Thịnh

Trương Hồ Công Thịnh: Đọc nhanh quá 😭

Nguyễn Văn Sơn KTS - Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất

Nguyễn Văn Sơn KTS - Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất: Xây dựng quản lý sẽ tuyệt vời khi học được nội dung từ quyển sách này. Cảm ơn nhà phát triển và tác giả.

Dai Tin

Dai Tin: Đọc chậm lại chút sẽ tốt hơn

Le Dung

Le Dung: Giọng đọc hay, tốc độ đọc vừa phải, dễ nghe đâm ra dễ hiểu

Nquyễn Văn Hải

Nquyễn Văn Hải: Sách hay. Cảm ơn tác giả và người đọc rất nhiều.

Danh Vô

Danh Vô: Sách kể câu chuyện khá hấp dẫn. Nội dung nói về nghệ thuật uỷ quyền, khá dễ áp dụng. Mình không phải là quản lý cấp cao hay gì nhưng thấy áp dụng vào trong làm việc nhóm cũng khá hay. Nói chung là ổn áp ^^

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.