Người Giỏi Không Phải Người Làm Tất Cả

- Donna M. Genett
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

J

Người Giỏi Không Phải Là Người Làm Tất Cả - Nghệ thuật quản lý mang lại hiệu quả cao nhất cho tổ chức của bạn: Quản lý theo kiểu" giao khoán" là phong cách phổ biến nhất hiện nay. Người quản lý thực hiện công việc giao việc và chỉ can thiệp khi nào nhân viên có sai sót. Họ luôn quan tâm đến kết quả công việc, và chỉ biết la lối ầm ĩ khi nhân viên làm sai. Họ thường để mặc nhân viên với mớ công việc ngổn ngang và không một sự hướng dẫn. Nếu bạn đã đọc và áp dụng những điều mà Donna Genett đã viết về nghệ thuật uỷ quyền, chắc chắn những lần xuất hiện ngắn ngủi vô ích đó có của người quản lý sẽ không còn cần thiết nữa.

Thảo luận mới nhất:
Danh Vô

Danh Vô: Sách kể ra câu chuyện nói về cách quản lý, nghệ thuật uỷ quyền. Sách khá hay, cuốn hút. Nghe giống môn quản trị học mà mình đã học. Chỉ có điều mình chưa được làm quản lý nên chưa có dịp áp dụng ☺️

Nhan Nhan

Nhan Nhan: Hay... tương tự cuốn " Con sẽ làm được"

Lưu Đức Thọ

Lưu Đức Thọ: Sách hay

Hiêu Sắc

Hiêu Sắc: Tuyệt vời. Giọng đọc chuẩn hơn thì ok

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.