Người mẹ cầm súng

- Nguyễn Thi
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Hiếu

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.