Nguồn gốc loài người

- Phạm Thành Hổ
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Hiếu

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo: Nếu ai đó nói ko ai tạo chúng ta vậy chúng ta từ đâu ra. Nếu tiến hoá từ loài vượn thì sao con vượn trong sở thú lại ko tiến hoá ???

HẰNG LÊ THỊ

HẰNG LÊ THỊ: Rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.