Nguyễn Ái Quốc và vụ án Hồng Kông năm 1931

- TS Nguyễn Văn Khoan
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Thảo luận mới nhất:
nhật đoàn

nhật đoàn: Hay quá đi

Vien Phan

Vien Phan: Rất hay. Câu chuyện đã cho thấy tài năng và đức độ của bậc thánh nhân

Mạnh Nguyễn

Mạnh Nguyễn: Hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.