Nguyễn Ngọc Tư - Truyện Ngắn

- Nguyễn Ngọc Tư
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Tư Thể loại: Truyện Ngắn Lương cười. Khuya đó về, sông vắng. Lâu lâu mới có một chiếc xe chở cát, chở dầu tạch tạch đi qua, ánh đèn đỏ lòm xa xa như ánh nến. Bông biểu có thương Bông thì ngồi lại gần Bông đi. Nước đứng rồi, đò có trôi đi đâu mà sợ. Hai đứa ngồi một bên be xuồng, nó nghiêng nghiêng lơ lửng. Bông biểu Lương nắm tay nó đi, Lương không dám, hai đứa cách nhau chừng bốn gang rưỡi. Lương nín khe hồi lâu rồi thở ra: - Gió mát thiệt, hen... - Lương! - Gì...

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.