Nhà Quản Trị Nhân Sự Huyền Thoại Của Thế Kỷ

- Jack Welch
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Trang

Thảo luận mới nhất:
Tân GGGIF

Tân GGGIF: Thanks

Ha Le

Ha Le: Phần mềm hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.