Nhân Tài Của Bạn Họ Là Ai

- Nhiều Tác Giả
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Nhân tài của bạn - Họ là ai? cho bạn những lời khuyên hữu ích và thiết thực khi thu dụng nhân tài cho công ty/ doanh nghiệp, Cuốn sách này hương dẫn bạn cách: Khích lệ nhân viên khi họ hoàn thành tốt nhiệm vụ (và ngay cả khi họ không hoàn thành nhiệm vụ) Đánh gía chính xác hiệu nâng làm việc của nhân viên Giúp nhân viên phát triển năng lực và các kỹ năng làm việc Phát hiện tiềm năng của nhân viên và giúp họ phát huy tối đa tiềm năng của mình Thu hút nhân tài Giữ chân nhân tài Nhân tài ở khắp mọi nơi. Vấn đề là bạn phải biết cách tìm kiếm và quản họ.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.