Nhật Ký Bão Lòng

- Gia Nguyễn
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

MC Đình Duy

Thảo luận mới nhất:
Vy Phan

Vy Phan: Nguồn cảm hứng viết truyện về những con ma và tình yêu trong nhà tù.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.