Nhẹ Gánh Lo Âu

- Sridan
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Đang Cập Nhật

Nếu bạn lo âu , ắt bạn cảm nghe khốn khổ. Nếu bạn cảm nghe khốn khổ , ắt bạn lo âu. Chúng ta phải đối phó với những sự kiện của đời sống, phải đương đầu với những diễn biến khác nhau của kiếp nhân sinh. Mặc dầu không thể lẩn tránh , chúng ta không nên để cho cặp tệ hại lo âu và khốn khổ tràn ngập và khắc phục. Trái lại, phải khắc phục chúng, và ta có đủ khả năng để làm việc nầy. Điều cần thiết là phải hướng dẩn thích đáng mọi cố gắng, mọi quyết tâm và kiên nhẫn của chúng ta. Nếu hiểu biết sự vật một cách chân chánh và thận trọng áp dụng trí não minh mẫn và sáng suốt của chúng ta vào mọi việc làm mà chúng ta có thể chế ngự được những cảm xúc và thoát ra khỏi mọi lo âu và khốn khổ.

Thảo luận mới nhất:
Duc Nguyen

Duc Nguyen: Rất hay! Xin chân thành cảm ơn!

Nguyen Truc Lan

Nguyen Truc Lan: Sách quá hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.