Như núi như mây

- Nguyễn Đông Thức
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Hồng Vị

Thảo luận mới nhất:
Thanh Hải

Thanh Hải: Truyện hay, nhưng cấu trúc, chi tiết truyện trên một lá thư thì có phần khó có hoàn cảnh như diển đạt.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.