Những Cái Dại Của Người Xưa

- Nguyễn Quang Trứ
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Duyên

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự.

Thảo luận mới nhất:
Dương Dũng

Dương Dũng: hay quá cảm ơ ad

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.