Những Mẫu Chuyện Hài Hước Trong Kinh Doanh Của Người Do Thái

- Hoa Sơn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trình Hoài Quang Tâm

Thảo luận mới nhất:
duong nguyen anh

duong nguyen anh: Hay quá cả nhà ơi

Trần Phương

Trần Phương: có nhiều ý tưởng khi nghe sách,cảm ơn tác giả

Hào Lữ văn

Hào Lữ văn: Sách hay cảm ơn kho sách nói nhiều !

Tran Thien Thanh

Tran Thien Thanh: Các câu chuyện không thực sự quá hài hước. Cách diễn dịch giải thích những câu chuyện đôi lúc khá khiên cưỡng

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.