Những Mẫu Chuyện Hài Hước Trong Kinh Doanh Của Người Do Thái

- Hoa Sơn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trình Hoài Quang Tâm

Thảo luận mới nhất:
Tran Thien Thanh

Tran Thien Thanh: Các câu chuyện không thực sự quá hài hước. Cách diễn dịch giải thích những câu chuyện đôi lúc khá khiên cưỡng

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.