Những ngày tươi đẹp

- Đoàn Thạch Biền
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Hà Diễm

Thảo luận mới nhất:
Ngọa Không

Ngọa Không: Đọc ngắt quãng lâu, không đúng chỗ, hơi khó chịu, tuy nhiên giọng đọc hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.