Những Tặng Phẩm Của Người Do Thái

- Thomas Cahill
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Nói đến lịch sử, người ta thường nghĩ đến những tai ương nối tiếp nhau, hết cuộc chiến tranh này đến cuộc xung đột khác, hết cuộc xâm lược này đến cuộc chinh phục khác - đến mức dường như lịch sử chỉ toàn là những câu chuyện kể thành những chuỗi dài về nỗi đau của nhân loại. Thường thì sự mô tả này khá đầy đủ. Nhưng lịch sử còn có những điều cao đẹp khác, những điều khổ đau và cao đẹp đó được xem như là một quy luật bù trừ của Thượng Đế dành cho nhân loại.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.