Nỗi Buồn Chiến Tranh

- Bảo Ninh
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Ngọc Long

Nguyễn Ngọc Long: Sống cho quá khứ,nhưng nó giúp ta vững tin hơn.

Van Hung Chu

Van Hung Chu: Hay, rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.