Nỗi đau lịch sử nạn đói 1945

- GS. Đặng Phong
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Hải Bình

Nguyễn Hải Bình: Thế hệ sau này nên nghe để biết trân trọng hiện tại và cố gắng cho tương lai

Nguyễn Hải Bình

Nguyễn Hải Bình: Nghe mà ám ảnh luôn

Đỗ Trường

Đỗ Trường: Thật sâu sắc

Minh Hướng

Minh Hướng: Quá tàn ác

Thành Max

Thành Max: Thật khủng khiếp...

Banh Lô Lô

Banh Lô Lô: Thật rùng rợn

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.