Nóng, Phẳng, Chật

- Thomas L. Friedman
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Lâm Quang Thông

Thảo luận mới nhất:
Thien Thanh

Thien Thanh: Ko đủ cuốn sách rồi ad ơi

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.