Papillon người tù khổ sai

- Henri Charrière
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Quang Điền

Thảo luận mới nhất:
Lê Danh Ngọc

Lê Danh Ngọc: Giọng hay ấm áp

Nước Cất

Nước Cất: Rất hay, giọng đọc ấm áp, nhiều trải nghiệm phi thường

Thuy Tram

Thuy Tram: Cám ơn, truyện hay và giọng đọc ấm áp

Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn: Truyện hay

Hao Thi Nguyen

Hao Thi Nguyen: Hay

Duy Anh Nguyễn

Duy Anh Nguyễn: Rất hay, cảm ơn app

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.