Papillon người tù khổ sai

- Henri Charrière
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Quang Điền

Thảo luận mới nhất:
Duy Anh Nguyễn

Duy Anh Nguyễn: Rất hay, cảm ơn app

Manh Thieu Gia

Manh Thieu Gia: Hay quá

Sô Nguyễn Văn

Sô Nguyễn Văn: Tôi đã mơ về ngày trở về của papi và hai người vợ người Anh Điêng nhưng lại ko thấy!

Tina Le

Tina Le: Giọng đọc hay quá.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.