Papillon người tù khổ sai

- Henri Charrière
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Quang Điền

Thảo luận mới nhất:
Thuy Tram

Thuy Tram: Cám ơn, truyện hay và giọng đọc ấm áp

Hiếu Nguyễn

Hiếu Nguyễn: Truyện hay

Hao Thi Nguyen

Hao Thi Nguyen: Hay

Duy Anh Nguyễn

Duy Anh Nguyễn: Rất hay, cảm ơn app

Manh Thieu Gia

Manh Thieu Gia: Hay quá

Sô Nguyễn Văn

Sô Nguyễn Văn: Tôi đã mơ về ngày trở về của papi và hai người vợ người Anh Điêng nhưng lại ko thấy!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.