Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Dương Liễu

Thảo luận mới nhất:
Ánh duyên Nguyên thi

Ánh duyên Nguyên thi: Giọng đọc dương liễu thật hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.