Rắn Nuốt Voi - Con Đường Làm Giàu Đơn Giản

- Vương Vũ
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Nguyệt Ánh

Rắn nuốt được voi là vì rắn có mục tiêu rõ ràng. Rắn nuốt được voi là vì rắn có phương pháp đúng đắn. Rất nhiều người có thể lấy yếu thắng mạnh. Rất nhiều người có thể lấy nhỏ đánh lớn. Rất nhiều người có thể tay trắng làm nên sự nghiệp. Rất nhiều người giành được thành công. Tất cả đều nhờ vào nguyên tắc này.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.