Rich Woman – Người Phụ Nữ Giàu - Kiểm Soát Đồng Tiền – Quản Lí Cuộc ĐờiI

- Kim Kiyosaki
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Diệu Lan

* 47% phụ nữ trên 50 tuổi sống độc thân * 50% cuộc hôn nhân kết thúc bằng li hôn * Trong năm đầu tiên sau li hôn, chuẩn sống của phụ nữ rơi xuống dưới mức trung bình * Trong số những người lớn tuổi sống trong nghèo đói thì 3 trong số đó là phụ nữ - và 80% phụ nữ không nghèo đói khi chống họ còn sống * 90% phụ nữ chịu trách nhiệm về tài chính trong suốt cuộc đời mình.

Thảo luận mới nhất:
ngoc thuytien

ngoc thuytien: Thật sự rất cám ơn Kho sách nói và những người đã thực hiện. Một công việc cực kỳ ý nghĩa. ❤

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.