Sách Đen Về Tinh Thần Doanh Nhân - Làm Giàu Không Khó

- Fernando Trías De Bes
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Hiếu Hạnh

Quả là khó hiểu. Ước chừng khoảng 9 5% doanh nghiệp đóng cửa trước năm hoạt động thứ 5, vậy mà chỉ 0,02% doanh nghiệp tìm hiểu nguyên nhân thất bại. Xã hội chúng ta đang sống chỉ thường chăm chú vào những người thắng cuộc. Song có phải sẽ có lý khi hé mở những khó khăn khiến 95% doanh nhân thất bại hơn là phân tích câu chuyện thành công của 5% còn lại?

Thảo luận mới nhất:
Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu: Rất hữu ích, hay, tiện lợi

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu: Cảm ơn kho sách nói

Viet Quyen

Viet Quyen: Ghi âm kém quá âm thanh ko ổn định

San Tan

San Tan: Tuyệt vời cảm ơn sách nói

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.