Sách Lược Đầu Tư Của W.buffett

- Lí Thành Tư, Hạ Dịch Ân
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Ngọc Cẩm

Ngân Quỹ Kho Sách Nói

Thảo luận mới nhất:
Sin Gapore

Sin Gapore: Cảm ơn vì tất cả

Đức Viện

Đức Viện: Cảm ơn những người đã đem tri thức đđến với tôi !

Huỳnh Hiệp

Huỳnh Hiệp: Tuyệt

Công Nghiệp UNETI

Công Nghiệp UNETI: Sách rất hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.