Sống Mạnh Mẽ - Chìa Khóa Thành Công

- Stephen R. Covey
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Hiệp

Sống Mạnh Mẽ là phiên bản mới của quyển sách Cảm Hứng Sống Theo 7 Thói Quen Thành Đạt với những câu chuyện được chọn lọc lại kỹ càng giúp bạn dễ đọc, dễ hiểu và dễ áp dụng vào cuộc sống hơn

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.