Steve Jobs Và Apple Thay Đổi Cách Nghe Nhạc Của Thế Giới

- Trần Thanh Tuyền
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.