Sự sụp đổ của đồng USD

- James Turk, Jonh Robino
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Châu

Trong cuốn sách này, James Turk và John Rubino sẽ chỉ cho các nhà đầu tư cách duy trí và làm tăng giá trị tài sản cho mình bằng việc đầu tư vào tiền vàng, cổ phiếu công ty khai thác vàng, và các loại tiền điện tử dựa trên vàng. Hai bậc thầy tài chính này còn phác họa lợi nhuận tiềm năng cũng như rủi ro đi kèm; cách đưa vàng vào danh mục đầu tư tài chính; và chỉ ra những mặt lợi và bất lợi của việc mua cổ phiếu từ những quỹ đầu tư vào cổ phiếu công ty khai thác vàng.

Thảo luận mới nhất:
Bất Động Sản Cần Thơ - Nguyễn Khoa Nam

Bất Động Sản Cần Thơ - Nguyễn Khoa Nam: Hay lắm. Cảm ơn tác giả.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.