Sức mạnh của tĩnh lặng

- Eckhart Tolle
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Thảo luận mới nhất:
Trần Hiếu

Trần Hiếu: sach rat hay nhung giọng đọc nghe ám ảnh quá

Khánh Thiện

Khánh Thiện: Cám ơn cuốn sách rất tuyệt vời 🌻🌻🌻

Im Care

Im Care: Không đồng hóa nội tâm mình với ngoại cảnh, với những gì đã và đang xảy đến cho ta chính là chiếc chìa khóa vạn năng dẫn đưa ta đến với sự tĩnh lặng sâu sắc!

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.