Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại

- James A. Robinson, Daron Acemoglu
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự.

Thảo luận mới nhất:
bu vnhoang

bu vnhoang: Tôi xin cảm ơn tác giả, tôi xin cảm ơn "kho sách nói", tôi xin cảm ơn cảm ơn giọng đọc truyền cảm, đầy cuốn hút đã cho tôi tiếp cận và lĩnh hội những kiến thức sâu rộng từ cuốn sách.

Điện tử GTH

Điện tử GTH: Cảm ơn kho sách nói nhé. Cuốn này rất hay đấy. Cái chương rất gần nhau và rất khác nhau mô tả 2 quốc gia là Mỹ và Mexico cùng chung đường biên giới và thành lập đất nước gần thời điểm nhau nhưng kinh tế xã hội rất khác nhau.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.