Tại Sao Các Quốc Gia Thất Bại

- James A. Robinson, Daron Acemoglu
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trần Huỳnh Phương Trang

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự.

Thảo luận mới nhất:
Điện tử GTH

Điện tử GTH: Cảm ơn kho sách nói nhé. Cuốn này rất hay đấy. Cái chương rất gần nhau và rất khác nhau mô tả 2 quốc gia là Mỹ và Mexico cùng chung đường biên giới và thành lập đất nước gần thời điểm nhau nhưng kinh tế xã hội rất khác nhau.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.