Talmud Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái

- Từ Quang Á
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Đào Văn Dũng

Đào Văn Dũng: Good

Xây Dựng Tiến Hưng

Xây Dựng Tiến Hưng: Tốt

Truong Lam

Truong Lam: Rất tuyệt vời

Ngo Trong Huy

Ngo Trong Huy: Tuyệt vời. Như cá gặp nước. Như bắt được vàng.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.