Talmud Tinh Hoa Trí Tuệ Do Thái

- Từ Quang Á
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Trương Thị Đệ

Thảo luận mới nhất:
Xuan Quang

Xuan Quang: Tuyệt vời. Xin chân thành cảm ơn.

Hieu Nguyen

Hieu Nguyen: Sách hay, tổng hợp tất cả các tư duy tinh hoa của dân tộc thông minh nhất thế giới, đặc biệt có cả phần giáo dục cho con cái. Quá tuyệt vời!!!@

ÔN NHƯ HÀO

ÔN NHƯ HÀO: Sách hay, góc nhìn rộng khơi gợi cho người nghe một cái nhìn hoàn toàn khác và có thể vận dụng linh hoạt vào đời sống của bản thân về sau

Xuyen Cao

Xuyen Cao: Thật tuyệt vời. Cám ơn kho sách nói nhé. ❤❤❤❤

SNA Member: Sách hay, góc nhìn rộng khơi gợi cho người nghe một cái nhìn hoàn toàn khác và có thể vận dụng linh hoạt vào đời sống của bản thân về sau

Nguyễn Tuấn

Nguyễn Tuấn: Cuốn sách nói về tất cả phương diện từ kinh doanh đến giáo dục, thật tuyệt với👍🏻👍🏻

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.