Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

Quàng A Tũn

Thảo luận mới nhất:
Blues Marilon

Blues Marilon: Truyện lan man quá. Không hay.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.