Tầm Nhìn Thay Đổi Quốc Gia

- Mohammed bin Rashid Al Maktoum
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Điều diệu kì ở Dubai

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.