Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa tập 1

- La Quán Trung
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Ngọc Minh và Nam Dương

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Dũng

Nguyễn Dũng: Hay quá à. Cảm ớn vì tất cả

Detra

Detra: Noi chung hay

Blues Marilon

Blues Marilon: Đang nghe cái giọng chị hay, chèn ông đực rựa đọc như chủ tịch phường chúc tết.

Duy Anh Nguyễn

Duy Anh Nguyễn: Cam on

Bao Hoai Nguyen

Bao Hoai Nguyen: Chị kia đang đọc hay cái đưa ông kìa vào mất hứng nghe luôn :((

Nguyễn Ninh

Nguyễn Ninh: Hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.