Tam quốc chí diễn nghĩa tập 2

- La Quán Trung
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Kênh:

sachnoionline.com ( link )

Giọng đọc:

Nam Dương, Đồng Linh

Thảo luận mới nhất:
Mong Phu Du

Mong Phu Du: Wa đỉnh

Quang Trần

Quang Trần: Tuyệt vời

Nghi Bach

Nghi Bach: Tuyệt vời

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.