Tạo Ra Thông Điệp Kết Dính

- Chip Heath, Dan Heath
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Kim Ngân

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.