Tập Truyện Nguyễn Ngọc Ngạn

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Tác giả: Nguyễn Ngọc Ngạn Thể loại: Tập Truyện Ngắn Người đọc: Kịch sỹ Quang Minh, Hồng Đào, Kỳ Duyên và chính tác giả. Biên tập: Sách nói Việt.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.