Tập Truyện Sơn Nam

- Sơn Nam
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Tác giả: Sơn Nam Dịch giả: Sơn Nam Người đọc: Đức Huy Gồm bốn truyện vừa: - Ngôi nhà mặt tiền - Âm dương cách trở - Chuyện tình một người thường dân - Truyện ngắn của truyện ngắn

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.