Thành Công Hôm Nay Chưa Chắc Thành Đạt Ngày Mai

- Mark Reiter, Marshall Goldsmith
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Nguyệt Ánh

Đang chờ đợi những tấm lòng hảo tâm thật sự

Thảo luận mới nhất:
Thao Huyen

Thao Huyen: App hay và rất hữu ích để tự phát triển bản thân.

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.