Thay Đổi Mới Có Cơ Hội - Khám Phá Bí Mật Tư Duy Làm Giàu

- Cải Biến Tài, Hữu Cơ Hội
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Dương Kiều OanhHuỳnh Thu Thảo

Cuộc sống luôn luôn Vận Động và Biến Đổi không ngừng. Bạn cũng hãy Vận Động và Thay Đổi luôn luôn cho kịp Cơ Tiến Hóa.

Thảo luận mới nhất:
Nguyễn Văn Sơn KTS - Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất

Nguyễn Văn Sơn KTS - Thiết Kế Kiến Trúc - Nội Thất: Tuyệt vời, nghe các app thì app sách nói nghe giọng và chất lượng sách tốt nhất.

Cuộc sống muôn màu

Cuộc sống muôn màu: Rất hay, giọng đọc truyền cảm, dễ nghe.

Đại Dương

Đại Dương: rất hay ,rất bổ ít

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.