Thiên Đàng Du Kí

- Thánh Hiền Đường
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Bạch Quí

Phụng mệnh sách trời cửa Thánh biên Tam tào phổ độ đạo chân truyền Dạo xong địa ngục đường mê ngộ Đất thánh mây xanh sống với Tiên

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.