Thiên Long Bát Bộ - Truyện Kiếm Hiệp Kim Dung

-
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Thảo luận mới nhất:
Lê Đình Tuấn Sang

Lê Đình Tuấn Sang: Quá hay Truyện nghe hay quá

Vũ Nguyễn

Vũ Nguyễn: App đỉnh quá nghe kể chuyện dễ ngủ

Thai T T Tuan

Thai T T Tuan: Thăng trầm theo tác phẩm! Rất hay!

Thai T T Tuan

Thai T T Tuan: Thăng trầm theo tác phẩm! Rất hay!

Huân Nguyễn

Huân Nguyễn: Truyện hay quá nghe mãi ko chán

Đỗ Hồ Hoàng Sang

Đỗ Hồ Hoàng Sang: Đoàn Dự, ví dụ điển hình cho câu nói "Cười ko đúng chỗ thì lấy rổ đựng răng" gây ra bao nhiêu rắc rối chỉ vì cười ko đúng chỗ :))

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.