Thiền Sư Việt Nam

- Hoà Thượng Thích Thanh Từ
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Phương Thảo

Thảo luận mới nhất:
Trong Nghia Vo

Trong Nghia Vo: Amitabha Buddha

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.