Thiên Tài Và Sự Giáo Dục Từ Sớm

- Kimura Kyuichi
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Thùy Duyên

Thảo luận mới nhất:
Hieu Nguyen

Hieu Nguyen: Quyển sách rất thú vị. Tôi sẽ ứng dụng để giáo dục con sau này.

Hoa Tran

Hoa Tran: Sách Rất tuyệt

Nguyen Dang Danh

Nguyen Dang Danh: Tuyệt vời

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.