Thời Vận - Nguyễn Ngọc Ngạn

- Nguyễn Ngọc Ngạn
Tải app để ngheNghe trên web
Giới thiệu:

Kênh:

truyenaudio.org ( link )

Giọng đọc:

Nguyễn Ngọc Ngạn

Thảo luận mới nhất:
Ánh Tuyết Nguyễn

Ánh Tuyết Nguyễn: Hay , ý nghĩa .

Phan Hà

Phan Hà: Rất hay và bổ ích

Đinh Công Nhã

Đinh Công Nhã: Thích nghe chú Ngạn lắm

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.