Thông Minh Cảm Xúc 2.0 - Nâng Cao EQ Để Hạnh Phúc Và Thành Công

- Travis Bradberry, Jean Greaves
Tải app để nghe
Giới thiệu:

Giọng đọc:

Nguyễn Thị Kim Ngân

Ngân Quỹ Kho Sách Nói

Thảo luận mới nhất:
Hoang Nhan

Hoang Nhan: Sách hay

* Tải app ngay để xem tất cả các ý kiến và tham gia thảo luận cùng cộng đồng.